Hoppa över till innehåll

Lån & avbetalning

Följande information avhandlar information gällande de betallösningar som återfinns på Sonarstore.se. 

Smidiga betallösningar med Svea

Vi på Sonarstore samarbetar med Svea för att erbjuda dig marknadens bästa betallösningar. Med Sveas smidiga funktioner ser vi till att dina transaktioner är trygga och säkra – och du kan välja det betalsätt som passar dig bäst.

Tveka inte på att kontakta oss om du har några frågor.

Betalningsvillkor Svea Bank AB

Följande avsnitt avhandlar de villkor för betalningstjänsten som tillhandahålls av Svea Bank AB (Publ). 

1. Svea Bank AB (publ) (”Svea”) tillhandahåller tjänsten Checkout (”Checkout”) för att förenkla för dig som kund att handla på Sonarstore.

Genom att använda Checkout godkänner du Sveas villkor nedan (”Avtalet”) inklusive de särskilda villkor för de olika betalningsalternativen som är länkade under punkt 2 nedan.

2. För att underlätta för dig som kund godkänner du i förväg de betalningsalternativ som Svea erbjuder. Betalningsalternativ som erbjuds varierar från handlare till handlare och är även beroende av den kreditprövning som Svea genomför av dig. Betalningsmetoderna är fakturabetalning, kontokredit (delbetalning), Swish samt kort- eller bankbetalning. Det kostar inget att använda Checkout men eventuella skatter eller avgifter kan tillkomma beroende av det betalsätt du väljer.

Se närmare de särskilda villkoren för fullständig information om:

Betalning via faktura

Vid betalning via faktura samarbetar Sonarstore med Svea Bank AB (publ), nedan Svea. Samtliga fakturor är av Sonarstore överlåtna till Svea. Detta innebär att betalning ska erläggas till Svea.

För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättningen för att en fysisk person ska få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige, är över 18 år och inte ha några betalningsanmärkningar.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att du angivit ditt personnummer eller företagets organisationsnummer i kassan. Genom att handla mot faktura accepterar du att Svea kan komma att inhämta en kreditupplysning. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall att skickas till dig såvida upplysningen inte avser juridisk person.

Betalningsvillkor: Betalning ska vara Svea tillhanda inom 14 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso, alternativt, där så framgår av Butikens köpvillkor, övergår fakturan till att bli en kontokredit (delbetalning).

Delbetala faktura: Om du väljer att delbetala din faktura enligt fakturans villkor övergår skulden till ett konto, varvid Sveas Allmänna villkor Delbetalning/Konto 20220715 gäller.

Betalning med kontokredit (delbetalning)

Klicka här för att läsa de betalningsvillkor som är kopplade till kontokredit (delbetalning). 

3. Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i EU:s Dataskyddsförordning 2016/679. Som personuppgiftsansvarig behandlar Svea personuppgifter för att leverera de produkter och tjänster som parterna kommit överens om och för andra ändamål, t.ex. att följa lagar och regler.

För detaljerad information om behandling av personuppgifter, vänligen läs vidare i Sveas dataskyddsinformation som finns tillgänglig på www.svea.com/dataskydd eller kontakta Svea.

Dataskyddsinformationen på hemsidan innehåller information om bland annat den registrerades rättigheter i samband med behandling av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse och dataportabilitet.

Svea är personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta Svea via post 169 81 Solna, telefon 08 – 514 931 13 eller swp@svea.com. Dataskyddsombud nås på privacy@svea.com.

4. Kreditprövning

Innan Svea beviljar dig en kredit måste Svea genomföra en sedvanlig kreditprövning för att säkerställa att du har ekonomiska förutsättningar att fullgöra de skyldigheter som framgår av kreditavtalet. Genom att godkänna villkoren i detta Avtal medger du att Svea genomför en kreditprövning av dig som kund. På så vis underlättar vi för dig att genomföra ett köp via Checkout. Du har därigenom frihet att välja det betalningsalternativ som passar dig bäst.

Som ett led i kreditprövningen kan Svea komma att inhämta en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag. Svea förbehåller sig rätten att inhämta kompletterande information om din ekonomiska situation och rätten att göra förnyade kreditprövningar.

5. Försäkran 

Genom att använda Checkout och godkänna Avtalet försäkrar du att
de uppgifter du lämnar till Svea är korrekta samt att du har rätt att ingå detta Avtal och inte är minderårig eller står under förvaltarskap. Lämnar du medvetet felaktiga uppgifter eller använder någon annan persons uppgifter kommer detta anses vara ett missbruk av tjänsten och du kan därmed spärras från vidare användning av Checkout.

6. Ändringar 

Svea har rätt att ändra villkoren i detta Avtal samt de villkor som hänvisas till i detta Avtal. Du ombeds därför ta del av samtliga villkor inför varje genomförande av ett nytt köp genom Checkout.

7. Ansvar, tillämplig lag och tvister

Svea ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats dig eller någon annan genom ditt användande av Checkout, utöver vad som följer av tvingande konsumenträttslig lagstiftning.
Vid klagomål hänvisas du till att kontakta Svea via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter nedan. Du kan också be att ärendet prövas av klagomålsansvarig hos Svea. (klagomål@svea.com).

Svea följer lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Det innebär att Svea kommer att delta vid en eventuell tvistlösning hos en nämnd för alternativ tvistlösning, t.ex. Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

  

Räntefri delbetalning med Wasa Kredit

Vi samarbetar med Wasa Kredit som erbjuder förmånliga räntefria avbetalningar för köp upp till 100'000 SEK. Välj 6, 12 eller 24 månader.

Följ denna länk för att göra en ansökan hos Wasa Kredit:
Wasa Kredit Länk - Sonarstore.se